Jaką funkcję spełnia ożebrowanie dachówki?

Na funkcjonalność oraz trwałość dachówek ceramicznych i cementowych wpływają zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. Istotnym elementem są między innymi żebra spodnie. Zwiększają one wytrzymałość pokrycia, równocześnie zapobiegając przedostawaniu się wody pod połać.

Żebra spodnie sprawiają, że dachówka staje się bardziej wytrzymała na nacisk. Uzyskanie identycznych parametrów, bez zastosowania tego rozwiązania, wymagałoby znacznego pogrubienia produktu na całej jego powierzchni. Skutkiem tego kilkukrotnie zostałaby zwiększona waga dachówki. W konsekwencji znacznie wzrósłby koszt jej wytworzenia, a konstrukcję więźby dachowej należałoby dostosować do dużych obciążeń.

Rola ożebrowania dachówek nie ogranicza się jednak do kwestii związanych z ich wytrzymałością. Równie istotną funkcją jest uniemożliwienie wnikania wody pod powierzchnię dachu. Do takiej sytuacji może dojść podczas opadów deszczu lub śniegu, którym zwykle towarzyszy silny wiatr.