Odwierty pod studnie głębinowe i pompy ciepła

Postęp technologiczny zobowiązuje nas do stawiania sobie ambitnych celów, co wpłynęło na poszerzeniu zakresu działalności naszej firmy o wykonywanie odwiertów do pomp ciepła oraz studni głębinowych.

Odwierty wykonujemy przy pomocy profesjonalnej wiertnicy samojezdnej na gąsienicach. Pozwala to na realizowanie prac w trudnym terenie.

Odwierty wykonujemy metodą udarowo-obrotową.

Ten sposób znajduje zastosowanie również przy wierceniu twardych lub porowatych skał.

Technika udarowo-obrotowa opiera się na następujących elementach:

• Młotek wgłębny – narzędzie wiercące.

• Wiertnica – służy do obsługi kolumny przewodu wiertniczego.

• Sprężarka – dostarcza powietrze uruchomienia młotka wgłębnego i płukania otworu.

W metodzie tej odwierty przeprowadzane są sposobem ciągłego rurowania, co umożliwia uchwyceniu odpowiedniej warstwy wodonośnej. Nie używa się przy tym środków chemicznych. Za zaletę studni głębinowych wykonanych tą metodą uważa się długą żywotność studni .